1. leht 2-st

Omakaitse Juhtide Kool ...

Postitatud: R Okt 11, 2013 9:41 pm
Postitas uscha
Kas keegi sellisest koolist oskab midagi rääkida? Kus asus? Millega täpsemalt tegeles? Mitu lendu lõpetas?
Tartus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste muuseumis on kooli I lennu märk!

Re: Omakaitse Juhtide Kool ...

Postitatud: R Okt 11, 2013 10:21 pm
Postitas funker
Põgusalt on see läbi käinud viktoriinist:

Omakaitse juhtide kool formeeriti Tartu Kaitsepataljoni juures 1942.a. Ülemaks oli üks kolonelleitnanti auastmes härrasmees - Vermet.

Teine viide Andres Seene raamatus KÕRGEM SÕJAKOOL 1921–1940 I osa, lk. 69 allikaviide:

Nõmmik, A. 1995. Omakaitse juhtide kool. – Eesti vabadusvõitlejad Teises maailmasõjas. Koostaja A. Jurs. Tallinn. Lk 40–41.

http://www.ksk.edu.ee/wp-content/upload ... -seene.pdf

Ps! raamat on 50MB suur, arvestage.

Re: Omakaitse Juhtide Kool ...

Postitatud: R Okt 11, 2013 10:48 pm
Postitas uscha
Oh, tänud! A. Seene raamat Kõrgemast Sõjakoolist on väga huvitav! Omakaitse JK kohta ei ole seal küll palju informatsiooni aga vähemalt sai selgeks kooli asukoht - algselt Tartus ja hiljem Kehtnas.

Re: Omakaitse Juhtide Kool ...

Postitatud: L Okt 12, 2013 8:33 pm
Postitas Estoloog
Vt mu toimetatud Elias Kasaku mälestusi EPL/Akadeemia sarjas põhiliselt alates lk 323 ja edasi

Omakaitse juhtide koolis

Aprillikuu keskpaiku määrati mind politsei ja omakaitse juhi käskkirjaga
Omakaitse juhtide kooli taktikalektoriks. Suulise käsu
kohaselt kuulus ohvitseride kursuste kogu õppetöö ja kursuslaste
elu korraldamine minule, ka käsud ja korraldused saabusid minule otseselt
keskusest, Tallinnast. Kooliülema kohustetäitja major Alfred Kariku
kätte jäi majandusala korraldamine, riviline ettevalmistamine ja relvad.
Kuna juhtide kool alles loodi, siis oli esialgu palju küsimusi, mis vajasid
lahendamist. Omapärasest kooli juhtimisest tingituna oli arvamine, et
tekivad segadused vahekordades. Kuid küsimus oli läbi töötatud ja minul
ei olnud ühtki raskust. Alul paaril korral major Karik katsus suurendada
õppekavas riviõppuste osatähtsust ja sekkuda kursuslaste elu korraldamisse,
kuid tõmbus vastuseismisel kohe tagasi. Ohvitseride kursuste
1. lennu lõpetamise eel pandi kooliülema kohused Tallinna omakaitsejuhile
kolonel Juhan Paulile ja mind määrati ohvitseride kursuste ülemaks.
Aga see ei muutnud minu olukorda. Ohvitseride kursuste õppetöö tuli
minul rajada ja kogu selle asutuse tegevuse ajal korraldada.
Kooli määramisel töötasin mõned päevad Tallinnas. Oli tarvis püstitada
kursuste eesmärk ja ainete ulatus ning koostada õppekavad. Tuli
leida õppeabinõud, eeskätt maastikukaardid, kirjutamistarbed jne. Ka tuli
vaadata lektoreid mõningate ainete õpetamiseks. Kursuslased olid ohvitserid,
kes meie iseseisvuse ajal läbi teinud aspirantide kursused sõjakoolis
ja hiljem olid eraelus. Neist mõnigi võttis osa omal ajal Kaitseliidu ja
1941. a. sõjasuvel metsavendade tegevusest või isegi sõjakäigust itta. Kuid
õppimisest oli möödunud aastaid ja selle tõttu teadmised vajasid värsken
damist ning täiendamist. Rõhuv enamus neist ohvitseridest teenis Omakaitse
kompaniiülematena. Olenevalt käigusoleva suure sõja iseärasusest
tuli nüüd suurt rõhku panna tagala julgestamisele ja kaitsele. Kursuslane
pidi kordama väikeste üksuste taktikat ja tunduvalt laiemalt õppima partisani-
ehk sissisõja võtteid ning võitlust eriolukordades.
Õppekava koostamisel katsusin kursustele anda lahingkooli ilme –
pühendada enamik aega võitlusvõtete ja -vahendite praktilisele kasutamisele.
Jäin omal ajal katsetatud süsteemi juurde. Lühike sissejuhatav loeng
põhimõtetest ja võitlusvõtetest ning lõpus kokkuvõte ja leitud lahenduste
esitamine. Õppuste ajal rakendada võimalikult enam kursuslasi, et nad
ise otsiksid ja leiaksid vajalikud lahendused. Taktikaala küsimused võtsin
kogu ulatuses oma õpetada, kuigi see asetas minule korraliku töökoorma.
Väikeste üksuste taktika õpetamisel ei olnud mul raskusi, kuna omaaegne
töö sõjakoolis oli kergesti meeldetuletatav. Kuid sissi- ehk partisanisõja
küsimustes tuli ainet käsitleda palju laiemalt. Siin aga oli rohkesti materjali
saadaval. Sakslastelt sai Omakaitse juba varem Vene eeskirjad partisanisõja
kohta. Neid oli arvult kolm, kaks lühemat sõduritele ja kolmas, küllalt
mahukas, juhtidele. Neile lisandusid veel Omakaitse kokkuvõtted ja
Saksa väejuhatuse juhendid. Paremaid kokkuvõtteid Vene partisanide
tegevuse kohta Eestis oli Viru Omakaitsel. Seal oli näiteks partisanide
tegevus Muraka soo operatsioonil toodud peensusteni. Hulk materjali
sain meie ohvitseridelt ida-sõjakäigust. KZ-is olin umbes kuu aega koos
Venes väljaõpetatud ja Eestisse saadetud eestlasest partisaniga (Kont,
Vasknarva lähedusest). Tema omal ajal rääkis neist küsimustest üksikasjades.
Peagi oli minu valduses hulk neid materjale. Kursus pidi veel andma
juhtimise ja õpetamise praktikat. Õpetamisoskuse andmine oli kerge,
kuna igas lennus oli mitu kogemusrikast õpetajat. Taktika õpetamiseks
vajalikkude skeemide valmistamiseks suurendati juhtide kooli koosseisu
ühe joonestaja võrra. Sobiv isik tuli omal leida. Ja ma leidsin selle Kehtna
kodumajanduse kooli õpetajate hulgast. See oli matemaatika õpetaja
prl. Selma Kiviste (Kivistik). See oli pärl. Kahju, et sellist joonestajat ei
olnud Tondil taktika õpetamisel sõjakoolis.
Lõpetanud eeltööd Tallinnas, ruttasin Kehtna. See oli uue kooli asupaik.
Olin jälle tööhoos ja endised pettumused nihkusid tagaplaanile. Sõidu
ajal oli külm tuul ja mõneski kohal teel veel lumehanged. Kuid järgnevatel
päevadel olid harukordselt soojad ilmad ja kursuse kokkutulekul kevad
täies hoos. Esimeseks tööks oli tutvumine ümbruskonna maastikuga, et

jne jne.

Re: Omakaitse Juhtide Kool ...

Postitatud: R Jaan 16, 2015 7:42 pm
Postitas Kriuks
Aktuaalse OK I JK märgi revers ...
OK_2.jpg

Re: Omakaitse Juhtide Kool ...

Postitatud: E Jaan 26, 2015 7:23 pm
Postitas ivalO
1943. aasta lõpul alustas Tallinnas tegevust ka Omakaitse juhtide kool, kuhu lähetati peamiselt OK kompaniide ülemaid (kooli ülem major J.Tamm - hiljem 1.Eesti piirikaitse jalaväerügemendi ülem). Pärast Tallinna suurpommitamist märtsis 1944. ( kool asus koolimajas, mis asus Puhavaimu kiriku juures) jätkas kool tegevust Kehtna Kodumajanduskoolis. Major J.Tamme järgi oli kooli ülemaks kolonel Paul.

Re: Omakaitse Juhtide Kool ...

Postitatud: E Jaan 26, 2015 7:57 pm
Postitas funker
ivalO kirjutas:( kool asus koolimajas, mis asus Puhavaimu kiriku juures)
Oskad sa seda koolimaja praegusel kaardil ka näidata?

Re: Omakaitse Juhtide Kool ...

Postitatud: E Jaan 26, 2015 8:33 pm
Postitas ivalO
Ei oska, aga peaks olema välja raalitav?

Re: Omakaitse Juhtide Kool ...

Postitatud: E Jaan 26, 2015 8:44 pm
Postitas funker

Re: Omakaitse Juhtide Kool ...

Postitatud: E Jaan 26, 2015 10:32 pm
Postitas ivalO
Peab eeldama, et õppehoone sai märtsirünnakus pihta!
Kuidas selle hoonega lood on (olid)?

Re: Omakaitse Juhtide Kool ...

Postitatud: T Jaan 27, 2015 8:10 am
Postitas freiwilliger
Kas selles nn.vanas koolimajas (hoovimajas) võiks praegu asuda Pühavaimu hostel?
http://www.eelk.ee/tallinna.puhavaimu/kulalistetoad.php

Re: Omakaitse Juhtide Kool ...

Postitatud: T Jaan 27, 2015 1:59 pm
Postitas funker

Re: Omakaitse Juhtide Kool ...

Postitatud: R Veebr 06, 2015 7:14 pm
Postitas Kriuks
Peipsi ääres ja arvatavalt eestlastest tehtud ülesvõttel, ilutsevad mütsideta meeste rinnas üsnagi tavatud märgid. Minule tundusid need esimese hooga OKJK asjadena. Mida aga head kamraadid sellest arvavad?
Kolkjas 1944. aasta aprillis.jpg

Re: Omakaitse Juhtide Kool ...

Postitatud: L Veebr 07, 2015 12:46 pm
Postitas Raudrist
Laskurliidu klassilaskuri märgid?

Re: Omakaitse Juhtide Kool ...

Postitatud: L Veebr 07, 2015 1:29 pm
Postitas uscha
Raudrist kirjutas:Laskurliidu klassilaskuri märgid?
+1